Monday, July 10, 2017

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS
ON THE SUNNY SHORE

The sun is flowing down
a blue way
to the sea

Our long shadows
are dancing with seagulls
in the heat of July beach

In the theatre of the shadow
we are melting together
into the statue of love*  *  *


Na słonecznym brzegu

Słońce spływa
ękitnym szlakiem
w morze

Nasze wydłużone cienie
tańczą z mewami
w lipcowym upale plaży

W teatrze cienia
stapiamy się
w statuę miłości
CONFESSION

The distance
between us
is ringing
like a phone

Detachment is releasing
your affection
You’re entrusting the receiver
muffled words of love

Released,
they are building the nest
in my chest


*  *  *


Wyznanie

Odległość
między nami
dzwoni sygnałem
telefonu

Oddalenie wyzwala
twoje uczucie
Słuchawce powierzasz
tłumione słowa miłości

Uwolnione
wiją gniazdo
w mojej piersiTHE STAR

Even the star on the vault of heaven
looking through the window
with its shiny sight
cannot connect us

At the same time
you are snuggling up in a dream
Make there
even a small nest
for me*  *  *


Gwiazda

Nie łączy nas nawet
gwiazda na sklepieniu nieba
Zagląda przez okno
roziskrzonym wzrokiem

Ty w tym czasie
otulasz się snem
Wymość w nim
chociaż małe gniazdo
dla mnie

YOU ARE SO FAR AWAY

I miss
the fire in your eyes
The warmth of your hands
that were afraid of touch

You left few memories
I squeeze out of them
the crumbs of fleeting moments


*  *  *


Jesteś tak daleko

A mnie brakuje
ognia Twoich oczu
Ciepła rąk
które bały się dotknięć

Zostawiłeś mało wspomnień
wyciskam z nich
okruchy ulotnych chwil

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno. The country of origin – Poland Language: Polish. Nationality: Polish. Living in Leszno, Poland. Krystyna Grys: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.Kraj pochodzenie – Polska. język polski.  narodowość – polska. ul. Jackowskiego 5, 64-100 Leszno


No comments:

Post a Comment